facebook


Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B te 1000 Brussel
Onderworpen aan de deontologische code van het BIV
Vastgoedmakelaar-bemiddelaar BIV 500560 (België) - Lieve Beelen
Erkend CIB lid
De van toepassing zijnde corporatieve beroepsregels CIB vindt U onder www.cib.be